Довереният партньор до Вас!

Книга за дневните финансови отчети

vega33

Книгата е прошнурована и с календар за високосна година. Съобразена е с изискванията на Наредба 18.Удобна и лесна за ползване.