Довереният партньор до Вас!

Предлагани услуги

Касови апарати

Предлагаме гаранционен (при нов закупен касов апарат) и извънгаранционен сервиз на касови апарати марка ELTRADE и DAISY. Сервизът важи само при сключен договор с нас.

Гаранционният сервиз покрива всички компоненти на касовия апарат и водене на индивидуално досие на ФУ съгласно чл.50, ал. 1 от Наредба Н-18 на МФ/13.12.2006 г. Гаранцията отпада при следните случаи:

Извънгаранционният сервиз включва:

В цената не влизат: посещение на сервизен техник, сменени компоменти при ремонт и административни услуги при смяна на основните данни на апарата.

Компютърни конфигурации

Предлагаме подбиране и съставяне на компютърни конфигурации спроед нуждите на Клиента и съобразени с неговите изисквания за бюджет и условията на работа.

Предлагаме инсталация и настройка на лицензиран софтуер на Клиента или на такъв, поръчан при нас.

Правим профилактики на компютри и лаптопи.

Ремонтираме настолни компютри и лаптопи

Видеонаблюдение

Предлагаме оборудване и инсталация на видеонаблюдение, съобразено с изискванията на Клиента и условията в обекта, където ще бъде инсталирано оборудването.