Довереният партньор до Вас!

Често задавани въпроси

Касови апрати

Кога се прави дневен финансов отчет (т.нар. Z отчет)?

В края на работния ден ПРИ наличие на продажби през деня (Н-18 чл.39 ал.1). На касовия бон трябва да пише ФИСКАЛЕН БОН. Прикрепва се в книгата за дневните финансови отчети на датата, на която е пуснат.

Кога се прави месечен отчет?

В последния ден на месеца след края на работния ден или от 1 до 7 число от следващия месец (Н-18 чл.41 ал.1). Касовият бон се прикрепя към книгата за дневните финансови отчети на последното число на съответния месец, за който е направен отчета.

Как да направя дневен финансов отчет?

За касови апарати: ELTRADE A100S DV/DVV, A100S KL, A300-02DVV, A300-02 KL, A300S DVV, A300S KL, схемата е:
От режим "Продажби" ➔ ON ➔ Черти ➔ 2 2 2 2 2 2 2 2 ➔ TOTAL

За касови апарати: DAISY eXpert 01 KL, DAISY eXpert SX KL, DAISY Micro-C 01 KL, схемата е:
От режим "НУЛИРАНЕ" ➔ 9 9 9 9 ➔ CLK ➔ TOTAL

За касови апарати: ELTRADE A1 KL ELTRADE B1 KL ELTRADE A3 KL, схемата е:
От "Главното меню" ➔ 2

За касов апарат: DAISY PERFECT S KL, схемата е:
От режим "НУЛИРАНЕ" ➔ 9 9 9 9 ➔ OK ➔ TOTAL

Как да направя месечен отчет?

За касови апарати: ELTRADE A100S DV/DVV, A100S KL, A300-02DVV, A300-02 KL, A300S DVV, A300S KL, схемата е:
От режим "Продажби" ➔ ON ➔ Черти ➔ 1 1 1 1 1 1 1 1 ➔ 1 1 STL ➔ Начална дата ➔ X ➔ Крайна дата ➔ VD

За касови апарати: DAISY eXpert 01 KL, DAISY eXpert SX KL, DAISY Micro-C 01 KL, схемата е:
От режим "ФП" ➔ 9 9 9 9 ➔ CLK ➔ 1 1 STL ➔ Начална дата ➔ X ➔ Крайна дата ➔ VD

За касови апарати: ELTRADE A1 KL ELTRADE B1 KL ELTRADE A3 KL, схемата е:
От "Главното меню" 6 1 2 ➔ Начална дата ➔ TOTAL ➔ Крайна дата ➔ TOTAL ➔ TOTAL

За касов апарат: DAISY PERFECT S KL, схемата е:
От режим "Фискална памет" ➔ 9 9 9 9 ➔ OK ➔ 1 1 STL ➔ Начална дата ➔ X ➔ Крайна дата ➔ VD

Как да направя годишен отчет?

Проверете първо дали имате достатъчно хартия в апарата. След това използвайте схемата за месечния отчет, като единствено смените началната дата на 1 януари от съответната година и крайната дата с 31 декември от съответната година. Един екземпляр от този отчет е необходимо да се прикрепи към книгата за дневните финансови отчети.

Какво трябва да пиша в касовата книга, когато не съм работил?

Отбелязвате в книгата за дневните финансови отчети полето: „Неработен ден“ и се подписвате (Н-18 чл.39 ал.6).

Какво трябва да пиша в касовата книга, когато не съм пускал касови бележки през деня?

Отбелязвате в книгата за дневните финансови отчети полето: „Ден без регистрирани продажби“ и се подписвате (Н-18 чл.39 ал.7).

Какво правя, когато не съм имал оборот през месеца?

Въпреки липсващия оборот по Наредба 18 сте задължени да изкарате месечен отчет (Н-18 чл.41 ал.1). Направете го по познатата Ви схема и прикрепете към книгата за дневните финансови отчети.

Не мога да изкарам месечен отчет. Апаратът не печати нищо. Какво да правя?

Направете един дневен финансов отчет и повторете. Ако отново има някакви проблеми, моля свържете се с нас!

Какво е служебно въвеждане на суми?

Когато обектът, където се намира касовият апарат, започне работния ден със сума в касата си, различна от 0.00 лева, е необходимо тази сума да бъде въведена освен в книгата за дневните финансови отчети и в касовия апарат. Тогава се прави т. нар. „Служебно въвеждане“ (Н-18 чл. 33 ал. 1).

Какво е служебно извеждане на суми?

Когато от оборота или от въведената в началото на деня сума се изведе някаква сума в рамките на работния ден, например за плащане на доставчик, това трябва също да се отбележи както в книгата за дневните финансови отчети, така и в касовия апарат. Тогава се прави т.нар. служебно извеждане (Н-18 чл. 33 ал. 1).

Какви документи трябва да съхранявам в търговския обект?

  1. Свидетелство за регистрация на касовия апарат, издадено от сервизната Ви фирма.
  2. Договор за техническо обслужване, издаден от сервизната Ви фирма.
  3. Паспорт на касовия апарат, който получавате в момента на продажбата.
  4. Книга за дневните финансови отчети за една календарна година, водена в единствен екземпляр (Н-18 чл. 39 ал. 5).
  5. Кочан с касови бележки и бележки „Сторно“ (Н-18 чл. 36 ал. 3). Кочанът с касовите бележки се използва при временна липса на касовия апарат или невъзможност за работа (поради ремонт, спиране на ток или проверка от държавна инспекция) (Н-18 чл. 36). Бележки „Сторно“ се издават най-често в случаите на грешка в разпечатан касов бон или връщане на стока от Ваш клиент в обекта (Н-18 чл. 31).

Какво трябва да нося в сервизната фирма, когато апаратът ми е развален?

Достатъчно е да носите касовия апрат и паспорта към него. Другите документи не са ни необходими.

Компютри и сигурност на данните

Какво е backup и за какво служи?

Backup (бек-ъп) в контекста на компютрите се използва като термин за съхраняване на резервно копие на информация на различен носител от този, където първоначално се е намирала. Целта: предотвратяване до известна степен на загубата на тази информация, в случай на повреда на устройството или някакъв друг проблем. Може да се интерпретира като един вид архивиране на информация. Препоръчително е, потребителите да правят периодичен backup на тяхната информация, за да се намали рискът от цялостната й загуба.

Кога трябва да правя backup?

Зависи от това колко често актуализирате Вашата информация. За фирми се препоръчва от 1 път в седмицата до 1 път в месеца. За обикновения потребител 1 път на 1 до 3 месеца е нормално да правите backup.

Къде да запазвам/копирам backup-а?

Това обикновено зависи от това, с какво разполагате и какъв е обемът на Вашата информация. Препоръчваме важната информация от компютър да се държи в директория, различна от тази на операционната система (ако има такава директория). Следва тази информация да се копира на Ваш външен носител, например флашка или външен диск. За препоръчване са и двете, а ако информацията не е много — на две флашки. Може дори да е копирана на друг компютър, като и там правилото важи да не е в директорията на операционната Ви система.

Мога ли да кача копие от информацията си в облака?

Можете. Но имайте предвид, че и там има възможност да станат бели, ако стане проблем със сървъра на доставчика на тези услуги. Ако решите все пак да качвате нещо в облака, препоръчваме Ви да използвате облачните услуги на Microsoft (One Drive) и на Google (Google Drive).